VCBL - Tiên phong trong lĩnh vực Cho thuê Tài chính tại Việt Nam

Cho thuê tài chính

Là phương thức cấp tín dụng trung và dài hạn cho dự án đầu tư mua sắm máy móc thiết bị, dây chuyền sản xuất , phương tiện vận chuyển của doanh nghiệp. VCBL thực hiện đầu tư tài sản theo yêu cầu của doanh nghiệp và doanh nghiệp nhận nợ với VCBL trên cơ sở Hợp đồng Cho thuê Tài chính ký kết giữa hai bên. Doanh nghiệp không cần thực hiện các thủ tục thế chấp tài sản như đi vay thông thường, thay vào đó VBCL giữ quyền sở hữu tài sản trong thời gian cấp tín dụng thuê mua.
Ưu điểm của tín dụng theo hình thức Cho thuê Tài Chính:
  •     Tỷ lệ tài trợ cao: lên đến 100% tổng trị giá tài sản đầu tư.
  •     Thủ tục giải ngân nhanh chóng. 
  •     Lãi suất cạnh tranh và minh bạch;
  •     Hạn mức tài trợ lớn :164 tỷ/khách hàng và 329 tỷ/nhóm khách hàng liên quan.
  •     Thời gian tài trợ linh hoạt ( từ 3 năm – 7 năm)
  •     Không thế chấp, bảo lãnh, không thu phí quản lý.
  •     Phương án trả nợ linh hoạt : hàng tháng hoặc hàng quý.
  •     Hỗ trợ các thủ thục nhập khẩu, tư vấn chọn nhà cung cấp; tư vấn tài chính miễn phí.
Các tài sản thông dụng được tài trợ theo hình thức CHO THUÊ TÀI CHÍNH:
  •    Phương tiện vận chuyển: Ô tô con, Ô tô tải, các xe chuyên dụng, xe nâng, cẩu trục..v.v
  •    Máy móc thiết bị, dây chuyền sản xuất: các thiết bị chuyên dụng, đặc thù riêng cho từng lĩnh vực sản xuất và từng doanh nghiệp đều được thuê tài chính.
back to top