VCBL - Tiên phong trong lĩnh vực Cho thuê Tài chính tại Việt Nam

Cho thuê vận hành

Còn đuợc gọi là Cho thuê hoạt động, là hình thức cho thuê tài sản, theo đó khách hàng sử dụng tài sản cho thuê của VCBL trong một thời gian nhất định và sẽ trả lại tài sản đó cho VCBL khi kết thúc thời hạn thuê tài sản. VCBL giữ quyền sở hữu tài sản cho thuê và nhận tiền cho thuê theo hợp đồng cho thuê.

Triết gia Aristotle đã nói “Sự giàu có thực sự không phải nằm trong quyền sở hữu tài sản mà là ở quyền sử dụng nó”. Một doanh nghiệp không nhất thiết phải sở hữu tài sản để làm ra lợi nhuận. Với một số ngành nghề đặc thù, chỉ cần quyền sử dụng tài sản trong một khoảng thời gian nhất định cũng đủ để sinh lời. Hơn nữa, những thành tựu công nghệ khiến cho các doanh nghiệp có nhu cầu đổi mới thiết bị thường xuyên hơn. Chính vì vậy, VCBL đã đưa ra sản phẩm Cho thuê Vận hành với rất nhiều tiện ích cho doanh nghiệp
  • Dễ dàng hơn trong việc đổi mới nâng cấp máy móc thiết bị.
  • Không phải lo lắng về việc thanh lý, khấu hao tài sản.
  • VCBL luôn cam kết có phương tiện/thiết bị thay thế
  • Tránh những rắc rối về bảo trì & bảo dưỡng phương tiện/thiết bị.
  • Cải thiện dòng tiền mặt và cơ cấu nguồn vốn theo hướng có lợi cho doanh nghiệp.
  • Giảm gánh nặng thuế cho doanh nghiệp
  •  ….

 
back to top