VCBL - Tiên phong trong lĩnh vực Cho thuê Tài chính tại Việt Nam

Cho vay bổ sung vốn lưu động

 
Là hình thức cấp tín dụng, theo đó VCBL giao hoặc cam kết giao cho khách hàng thuê tài chính một khoản tiền để sử dụng vào mục đích xác định trong một thời gian xác định ít hơn 12 tháng theo nguyên tắc có hoàn trả gốc và lãi

VCBL luôn hiểu rõ vai trò quan trọng của vốn lưu động với doanh nghiệp trong hoạt động sản xuất kinh doanh. Nhằm mục đích mang đến một giải pháp tài chính toàn diện, VCBL xin giới thiệu sản phẩm Cho vay Bổ sung vốn lưu động tới Khách hàng Thuê tài chính
Khi vay bổ sung vốn lưu động tại VCBL, các khách hàng sẽ được hưởng các lợi ích sau:
  •  Bổ sung vốn lưu động với lãi suất cạnh tranh
  •  Thủ tục vay vốn nhanh chóng thuận tiện
  •  Bổ sung vốn lưu động ngay cả khi Khách hàng đã hết hạn mức cấp tín dụng tại các tổ chức tín dụng khác;
  •  Tư vấn tài chính, đầu tư cho Khách hàng 
back to top