VCBL - Tiên phong trong lĩnh vực Cho thuê Tài chính tại Việt Nam

Mua và cho thuê lại

Là cách tài trợ vốn để cơ cấu nguồn vốn lại cho doanh nghiệp trong dài hạn. Các tài sản của DN đã đầu tư và đã sử dụng sẽ được chuyển quyền sở hữu sang VBCL trong thời gian nhất định từ 1-4 năm , đổi lại VCBL sẽ tài trợ hoàn lại đến 80% giá trị thiết bị cho doanh nghiệp. Số tiền tài trợ của VCBL được doanh nghiệp nhận nợ như đi vay dài hạn thông thường. Với phương thức đặc biệt này, các doanh nghiệp sẽ được bổ sung vốn dài hạn, cân đối lại nguồn hoặc làm vốn đối ứng mới cho dự án khác, mục đích khác…v.v
Với bề dày kinh nghiệm và thế mạnh về vốn, VCBL cam kết mang lại chokhách hàng nhiều lợi ích nhất khi sử dụng dịch vụ Mua và Cho thuê lại :
  •     Cơ hội cân đối lại nguồn vốn dài hạn – ngắn hạn cho DN;
  •     Mua lại tài sản phù hợp với giá trị thị trường và giá trị sổ sách;
  •     DN toàn quyền sử dụng tiền giải ngân sau cho thuê Leaseback.
  •     Lãi suất hấp dẫn;
  •     Tận dụng toàn bộ các lợi ích như dịch vụ Cho thuê tài chính thông thường.
Điều kiện tài sản được chọn để MUA VÀ CHO THUÊ LẠI:
  •    Thuộc sở hữu hợp pháp của bên thuê;
  •    Không là tài sản đang được sử dụng để bảo đảm thực hiện nghĩa vụ khác;
  •    Không có tranh chấp liên quan đến tài sản;
  •    Đang hoạt động bình thường
Mua và Cho thuê lại là nghiệp vụ đặc biệt mà VCBLeasing dành cho các khách hàng có uy tín tốt năng lực tài chính mạnh và hoạt động kinh doanh hiệu quả.
back to top