VCBL - Tiên phong trong lĩnh vực Cho thuê Tài chính tại Việt Nam

Các lợi thế của thuê tài chính

Thuê tài chính mang lại nhiều lợi ích cho cả cá nhân và doanh nghiệp...
Các doanh nghiệp thiếu vốn có thể lựa chọn giải pháp thuê tài chính, thay vì mua thiết bị. Thuê tài chính giúp cho bạn tiếp cận được với rất nhiều loại thiết bị, từ những thiết bị văn phòng đơn giản như máy photocopy, máy tính, xe tải, xe ô tô cho tới các dây chuyền sản xuất hiện đại. Mặc dù thuê tài chính không trực tiếp chuyển vốn cho bạn, hình thức này hoàn toàn có thể giúp bạn giảm lượng tiền bạn cần để khởi sự hoặc mở rộng doanh nghiệp.
   

Thuê tài chính cũng giúp doanh nghiệp bắt kịp với công nghệ. Điều này đặc biệt quan trọng nếu ngành kinh doanh của bạn phải dựa nhiều vào các công nghệ tân tiến như thế hệ máy tính mới nhất, các công cụ truyền thông, dây chuyền công nghệ mới hoặc các thiết bị khác. Nhiều hợp đồng thuê ngắn hạn có thể sẽ tiết kiệm hơn là việc sau một hai năm lại mua thiết bị mới.

 
Nếu bạn cần có máy móc, thiết bị ngay lập tức, việc đi thuê sẽ được chấp thuận nhanh hơn nhiều so với các khoản vay tín dụng, và không cần nhiều thủ tục giấy tờ phiền hà, các yêu cầu về tín dụng cũng dễ chịu hơn. Nhất là với các doanh nghiệp đang ở giai đoạn khởi đầu, việc thuê tài chính sẽ dễ dàng hơn nhiều so với việc đi vay ngân hàng.
 
Cho thuê tài chính đặc biệt có lợi với những công ty có ý định giữ lại thiết bị sau khi hết thời hạn thuê. Trong một hợp đồng thuê tài chính, tài sản sẽ hiện dần lên trong bảng cân đối và khoản nợ thì sẽ được hoàn trả dần trong thời gian thuê.
 
Khi bạn lựa chọn thuê thiết bị thay vì mua, bạn tránh được một khoản tiền trả ngay lớn. Bằng cách dãn khoản thanh toán ra theo vòng đời của tài sản, bạn có thể bù đắp được chi phí thiết bị với các khoản sinh lời từ việc đầu tư đó. Thêm vào đó, việc trả các khoản thanh toán cố định hàng tháng giúp cân đối được các khoản phải trả dự tính, tạo thuận lợi cho việc thu xếp nguồn vốn và báo cáo số liệu.
 
Sau cùng, việc thuê thiết bị cũng có thể sẽ tốn kém hơn việc đi mua, nhưng nếu dòng tiền là một vấn đề quan trọng, vậy thì thuê tài chính sẽ là một lựa chọn rất hấp dẫn.

  Các lợi ích chính
  • Nhanh chóng tiếp cận nguồn vốn đổi mới máy móc thiết bị;
  • Thủ tục đơn giản và yêu cầu về tín dụng thấp;
  • Không cần bảo lãnh, thế chấp;
  • Cải thiện dòng tiền và khả năng chi trả;
  • Chi phí của giải pháp được bù đắp song song với lợi ích của giải pháp;
  • Ổn định các nguồn phải thanh toán;
  • Tạo điều kiện cho việc thu xếp vốn với các khoản thanh toán cố định...
Các bài viết khác
back to top