VCBL - Tiên phong trong lĩnh vực Cho thuê Tài chính tại Việt Nam

Hội nghị triển khai công tác Đảng và hoạt động kinh doanh năm 2021

Công ty VCBL tổ chức Hội nghị triển khai công tác Đảng và hoạt động kinh doanh năm 2021

Ngày 19/01/2021, Công ty Cho thuê tài chính Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam (VCBL) đã tổ chức Hội nghị triển khai công tác Đảng và hoạt động kinh doanh năm 2021 tại trụ sở Công ty.
Hội nghị đã thông qua Báo cáo kết quả công tác Đảng năm 2020, nhiệm vụ trọng tâm năm 2021 và Báo cáo kêt quả hoạt động kinh doanh năm 2020, triển khai nhiệm vụ năm 2021. Trên cơ sở bám sát sự lãnh đạo của Đảng ủy Vietcombank, Đảng ủy, Ban lãnh đạo Công ty đã đề ra các định hướng, mục tiêu nhiệm vụ và lãnh đạo triển khai đồng bộcác giải phápđể thực hiện kế hoạch kinh doanh năm 2021.
Mặc dù năm 2020 có nhiều khó khăn do dịch bệnh, thiên tai… nhưng Công ty đã đạt được kết quả kinh doanh đáng khích lệ. Cụ thể, tổng tài sản đạt 5.486,3 tỷ đồng, tăng 400,3 tỷ đồng, tương đương với mức tăng 7,9% so với đầu năm. Dư nợ thuê tài chính đạt 4.618 tỷ đồng, tăng 181,4 tỷ đồng, tương đương với mức tăng 4,09% so với đầu năm. Tỷ lệ nợ xấu là 0,86% thấp hơn kế hoạch được duyệt (1,0%). Lợi nhuận trước thuế đạt 123,1 tỷ đồng, tăng 26,5% so với năm trước và đạt 107% kế hoạch HĐQT Vietcombank giao. Trong năm 2020, thực hiện chủ trương của Chính phủ và NHNN trong việc hỗ trợ doanh nghiệp bị ảnh hưởng bởi đại dịch Covid 19, Công ty đã miễn giảm lãi trên số dư nợ 391,3 tỷ đồng, với số tiền lãi miễn giảm là 1.352 triệu đồng. Kết thúc năm ,Công ty vẫn tiếp tục duy trì thị phần cho thuê lớn nhất trong các Công ty thuộc Hiệp hội cho thuê tài chính Việt Nam.

 
Ông Nguyễn Trung Hà, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng thành viên Công ty phát biểu chỉ đạo Hội nghị

Trước tình hình diễn biến phức tạp của dịch bệnh Covid-19 có thể diễn ra trong năm 2021, ông Nguyễn Trung Hà, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng thành viên Công ty quán triệt các chỉ đạo của Ban lãnh đạo Vietcombank, cụ thể hóa thành các mục tiêu, nhiệm vụ và định hướng trong thời gian tới, kêu gọi cán bộ Công ty tại Trụ sở chính và Chi nhánh TP. Hồ Chí Minh phát huy tinh thần đoàn kết, khắc phục khó khăn, nỗ lực quyết tâm hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ được giao.
Trên cơ sở kết quả hoạt động kinh doanh đã đạt được, Ban lãnh đạo Công ty cũng đã trao khen thưởng cho các tập thể, cá nhân có thành tích tiêu biểu trong năm 2020.
 
Ông Nguyễn Trung Hà, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐTV Công ty (bên trái) trao khen thưởng đối với Tập thể Trụ sở chính

 

Khen thưởng, động viên đối với các phòng Khách hàng

 
Ông Phan Dương, Giám đốc Công ty khen thưởng, động viên đối với các phòng hỗ trợ
 


Khen thưởng đối với các cán bộ Khách hàng có thành xuất sắc trong phong trào thi đua giải ngân cho thuê tài chính

 
Khen thưởng các cá nhân có nhiều đóng góp vào hoạt động Công ty trong năm 2020


Công tác thi đua, khen thưởng luôn được Ban lãnh đạo Công ty quan tâm, chỉ đạo kịp thời và là động lực để cán bộ, nhân viên Công ty thêm quyết tâm xây dựng tập thể vững mạnh, hoàn thành tốt nhiệm vụ kinh doanh trong năm 2021.

Tên tác giả: Nguyễn Thị Linh Chiback to top