VCBL - Tiên phong trong lĩnh vực Cho thuê Tài chính tại Việt Nam

HỘI NGHỊ TRIỂN KHAI NHIỆM VỤ KINH DOANH NĂM 2020

CÔNG TY CHO THUÊ TÀI CHÍNH VCB TỔ CHỨC HỘI NGHỊ TRIỂN KHAI NHIỆM VỤ KINH DOANH NĂM 2020

     Sáng ngày 15/01/2020, Công ty Cho thuê tài chính Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam (Vietcombank Leasing) đã tổ chức Hội nghị triển khai nhiệm vụ kinh doanh năm 2020 tại Trụ sở chính và Chi nhánh TP. Hồ Chí Minh theo hình thức Hội nghị trực tuyến.
     Thay mặt Ban lãnh đạo, ông Phan Dương, Giám đốc Công ty đã trình bày báo cáo tổng kết kết quả hoạt động kinh doanh năm 2019.      
     Cụ thể, tổng tài sản tính đến 31/12/2019 đạt 5.085,9 tỷ đồng, đạt 104% kế hoạch năm 2019; tổng dư nợ đạt 4.436,6 tỷ đồng, tăng 552,3 tỷ đồng tức tăng 14,2% so với đầu năm; Số khách hàng tại Công ty là 413 khách hàng, trong số đó khách hàng mới phát triển từ đầu năm là 86, dư nợ tín dụng khách hàng mới đến 31/12/2019 là 1000 tỷ đồng. Tỷ lệ nợ xấu là 0,78%, giảm 0,1% so với đầu năm. Huy động vốn tăng trưởng liên tục và ổn định, đảm bảo nhu cầu vốn và thanh khoản cho Công ty. Tổng nguồn vốn tại thời điểm 31/12/2019 là 5.085,9 tỷ đồng, tăng 592,6 tỷ đồng, tương đương với mức tăng 13,2% so với đầu năm.
     Là Công ty trực thuộc hệ thống Vietcombank, Ban lãnh đạo Công ty luôn bám sát phương châm hành động của hệ thống: “Chuyển đổi – Hiệu quả - Bền vững”, quan điểm chỉ đạo điều hành “Trách nhiệm – Hành động – Sáng tạo”. Trọng tâm năm 2020 của Công ty là đổi mới mô hình tăng trưởng theo chiều sâu, đảm bảo tăng trưởng bền vững, hiệu quả cao và nâng cao năng suất lao động. Trên cơ sở kế hoạch đã trình HĐQT VCB, toàn Công ty nỗ lực đẩy mạnh hoạt động, quyết tâm thực hiện thắng lợi kế hoạch 2020.


 Ông Nguyễn Trung Hà, Chủ tịch Hội đồng thành viên Công ty phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị

Tại Hội nghị, ông Nguyễn Trung Hà, Chủ tịch Hội đồng thành viên Công ty quán triệt các chỉ đạo của Ban lãnh đạo Vietcombank, cụ thể hóa thành các mục tiêu, nhiệm vụ và định hướng trong thời gian tới, kêu gọi cán bộ Công ty tại Trụ sở chính và Chi nhánh TP. Hồ Chí Minh phát huy tinh thần đoàn kết, khắc phục khó khăn, nỗ lực quyết tâm hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ được giao.
 

Ông Phan Dương, Giám đốc Công ty (thứ ba từ trái sang), khen thưởng tập thể các phòng Khách hàng
 

Khen thưởng cá nhân các cán bộ khách hàng có thành tích xuất sắc trong công tác giải ngân
 

Khen thưởng các cá nhân có đóng góp tích cực trong hoạt động Công ty

     Hội nghị cũng biểu dương thành tích của các tập thể và cá nhân đã có đóng góp tích cực cho sự phát triển của Công ty trong năm 2019. Công tác thi đua, khen thưởng luôn được Ban lãnh đạo Công ty quan tâm, chỉ đạo kịp thời và là động lực động viên, khích lệ cán bộ, người lao động trong Công ty. 

         Linh Chi
back to top