VCBL - Tiên phong trong lĩnh vực Cho thuê Tài chính tại Việt Nam

Thông báo kết quả lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản

Hà Nội, ngày 25 tháng 9 năm 2018

Kính gửi:  - Công ty cổ phần đấu giá Thành An
                   -    Công ty cổ phần AUCTION HOUSE – HÀ NỘI
CÔNG TY TNHH MTV CHO THUÊ TÀI CHÍNH NH TMCP NGOẠI THƯƠNG VIỆT NAM XIN TRÂN TRỌNG THÔNG BÁO

Căn cứ Luật đấu giá tài sản số 01/2016/QH14 ngày 17/11/2016 của Quốc Hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam;
    Căn cứ thông báo số 242/VCBL.HCNS ngày 20/09/2018 về việc lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản
Căn cứ Quyết định số: 165/QĐ-CTTC.HCNS ngày 25/09/2018     của Giám đốc Công ty TNHH Một thành viên Cho thuê tài chính Ngân hàng TMCP Ngoại thương VN về việc phê duyệt kết quả lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản
Chúng tôi thông báo kết quả lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản thực hiện tổ chức đấu giá xe ô tô COROLLA ALTIS BKS: 30M-7786 với các nội dung như sau:
    1. Nội dung được lựa chọn:
    - Tên tổ chức đấu giá tài sản được lựa chọn:
    Công ty cổ phần đấu giá Thành An
Địa chỉ: Sô 266 hà Huy Tập, Thị trấn Yên Viên, Huyện Giá Lâm, Hà nội
    Điện thoại: 024 62928913     - Fax: 024 3976 6458
- Giá trị dịch vụ được lựa chọn: Thù lao dịch vụ đấu giá theo thông tư số 45/2017/TT-BTC ngày12/5/2017. Chi phí đấu giá thấp hơn
- Loại hợp đồng: Hợp đồng theo đơn giá điều chỉnh.
- Thời gian thực hiện hợp đồng: Tháng 9-10/2018

    2. Các tổ chức đấu giá tài sản không được lựa chọn:
    Công ty cổ phần Auction House
    - Lý do không được lựa chọn: ông ty cổ phần Auction House có giá chào (thù lao dịch vụ đấu giá, chi phí đấu giá tài sản) cao hơn Công ty cổ phần đấu giá Thành An.
3. Kế hoạch hoàn thiện, ký kết hợp đồng:
Chúng tôi kính mời đại diện tổ chức đấu giá tài sản được lựa chọn đến trụ sở chính Công ty TNHH Một thành viên Cho thuê tài chính Ngân hàng TMCP Ngoại thương VN tại địa chỉ: Tầng 4, tòa nhà 25T1, N05 Hoàng Đạo Thúy – Trung Hòa – Cầu Giấy - HN để hoàn thiện, ký kết hợp đồng vào hồi 09h00’ ngày 26/09/2018
    Công ty TNHH MTV Cho thuê tài chính Ngân hàng TMCP Ngoại thương VN trân trọng cảm ơn và rất mong sự hợp tác đầy thiện ý của các tổ chức đấu giá tài sản trong thời gian tiếp theo.
back to top