VCBL - Tiên phong trong lĩnh vực Cho thuê Tài chính tại Việt Nam

Thông báo về viêc lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản

01 Xe ô tô Toyota Corolla Altis sản xuất năm 2008 xuất xứ Việt Nam.

-    Căn cứ Điều 56 Luật đấu giá tài sản số 01/2016/QH14 ngày 17/11/2016 của Quốc hội Nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam;
-    Căn cứ Quyết định số: 164/QĐ,VCBL.HCNS ngày 17/9/2018  về việc đấu giá tài sản;


Công ty Cho thuê Tài chính TNHH MTV Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam thông báo về việc lựa chọn đơn vị tổ chức đấu giá tài sản như sau:

1.    Chủ sở hữu tài sản (Đơn vị có tài sản bán đấu giá):
-    Công ty TNHH một thành viên Cho thuê Tài chính Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam
-    Địa chỉ:  Tầng 4 nhà 25T1, N05 Đường Hoàng Đạo Thúy, Phường Trung Hòa, Quận Cầu Giấy, TP Hà Nội.

2.    Tài sản bán đấu giá và giá khởi điểm của tài sản bán đấu giá như sau:

STT

Tên tài sản

Giá khởi điểm bán đấu giá tài sản (VNĐ)

Bằng chữ

1

Xe ô tô Toyota Corolla Altis sản xuất năm 2008 xuất xứ Việt Nam.

BKS: 30M-7786

Số khung:RL4BB42E287-300260

Số máy:1ZZ-4809396

390.000.000 đồng

Ba trăm chín mươi triệu đồng chẵn


(Giá trên đã bao gồm thuế GTGT, không bao gồm chi phí vận chuyển bàn giao xe và các chi phí khác nếu có).
 
3.   Tổ chức đấu giá tài sản phải có các tiêu chí sau:
- Có Cơ sở vật chất, trang thiết bị cần thiết bảo đảm cho việc đấu giá đối với loại tài sản đấu giá;
-      Có phương án đấu giá khả thi, hiệu quả;
-      Có năng lực, kinh nghiệm và uy tín của tổ chức đấu giá tài sản;
-     Mức thù lao dịch vụ đấu giá, chi phí đấu giá tài sản phù hợp;
-     Có tên trong danh sách các tổ chức đấu giá tài sản do Bộ Tư pháp công bố;
-     Có các tiêu chí khác phù hợp với tài sản đấu giá theo quy định của Luật đấu giá tài sản năm 2016 và các văn bản pháp luật khác có liên quan.

4.    Thời gian nộp hồ sơ đăng ký tham gia lựa chọn tổ chức đấu giá:
Từ 08h00 ngày 21/09/2018 đến 11h30 ngày 24/09/2018         

5.     Địa điểm nộp hồ sơ đăng ký tham gia tổ chức đấu giá:
Các tổ chức đấu giá tài sản quan tâm và có nhu cầu tham gia nộp hồ sơ đăng ký tham gia tổ chức bán đấu giá tài sản về địa chỉ sau:
-    Phòng Hành chính nhân sự - Công ty Cho thuê tài chính TNHH MTV Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam.
-    Địa chỉ: Tầng 4, tòa nhà 25T1, N05 Hoàng Đạo Thúy – Trung Hòa – Cầu Giấy – Hà Nội.
-    Số điện thoại: 024 39289150; Số fax: 02439289289
-     Thông tin liên hệ:
    + Ông Bùi Mạnh Công - Phó Trưởng Phòng Hành chính nhân sự. SĐT: 0989 996 667     Email: congbm.ho@vcbl.com.vn
    + Bà Đàm Lan Anh - Cán bộ Phòng Hành chính nhân sự. SĐT: 0912 441 970
    Email:     anhdl.ho@vcbl.com.vn

6.    Thời gian công bố kết quả lựa chọn tổ chức bán đấu giá tài sản:
     Ngày 25/09/2018 trên trang Website của Công ty Cho thuê tài chính TNHH MTV Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam.

7.    Lưu ý:
-    Hồ sơ nộp trực tiếp tại Trụ sở Công ty hoặc theo đường bưu điện.
-    Những đơn vị không được thông báo kết quả được hiểu là không được lựa chọn, Công ty Cho thuê tài chính Ngân hàng TMCP Ngoại thương VN không hoàn trả hồ sơ đối với những đơn vị không được lựa chọn.
    Trân trọng thông báo./.


back to top