VCBL - Tiên phong trong lĩnh vực Cho thuê Tài chính tại Việt Nam

Tin tức

Ở khối ngân hàng thương mại nhà nước, năm qua nổi lên là hiện tượng Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV) với tốc độ tăng trưởng lợi nhuận cao; Ngân hàng Ngoại thương (Vietcombank) khá ổn định và chắc chắn ở quy mô trích lập dự phòng; Ngân hàng Công thương (VietinBank) tiếp tục trượt nhẹ ở kết quả lợi nhuận nhưng nợ xấu công bố rất thấp…
tuyển dụng 06 cán bộ khách hàng chi nhánh HCM
tuyển dụng 06 cán bộ khách hàng chi nhánh HCM
THÔNG BÁO Về việc tuyển dụng 06 cán bộ khách hàng cho chi nhánh HCM tháng 9 năm 2019
VCBL Tuyển dụng cán bộ Kế toán tại chi nhánh HCM
VCBL Tuyển dụng cán bộ Kế toán tại chi nhánh HCM
Căn cứ vào nhu cầu nhân sự tháng 6 năm 2019, Công ty TNHH một thành viên Cho thuê tài chính Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam cần tuyển dụng cán bộ vào làm việc tại Chi nhánh thành phố Hồ Chí Minh, cụ thể như sau:
VCBL tuyển dụng tháng 5/2019
VCBL tuyển dụng tháng 5/2019
Căn cứ vào nhu cầu nhân sự, Công ty TNHH một thành viên Cho thuê tài chính Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam (Công ty) cần tuyển dụng cán bộ vào làm việc tại Trụ sở chính và Chi nhánh thành phố Hồ Chí Minh, cụ thể như sau:
VCBL tuyển dụng tháng 4/2019
VCBL tuyển dụng tháng 4/2019
THÔNG BÁO Căn cứ vào nhu cầu nhân sự, Công ty Cho thuê tài chính Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam (Công ty) cần tuyển dụng cán bộ khách hàng vào làm việc tại các phòng Khách hàng của Công ty Cho thuê tài chính Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam Chi nhánh thành phố Hồ Chí Minh, cụ thể như sau:
THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG THÁNG 11 2018
THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG THÁNG 11 2018
Căn cứ vào nhu cầu nhân sự, Công ty Cho thuê tài chính Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam cần tuyển dụng cán bộ vào làm việc tại Trụ sở chính và Chi nhánh thành phố Hồ Chí Minh, cụ thể như sau:
THÔNG BÁO ÁP DỤNG HÓA ĐƠN ĐIỆN TỬ
THÔNG BÁO ÁP DỤNG HÓA ĐƠN ĐIỆN TỬ
Thực hiện Quy định của Nhà nước về hóa đơn, kể từ ngày 01/11/2018
THÔNG BÁO ĐẤU GIÁ TÀI SẢN
THÔNG BÁO ĐẤU GIÁ TÀI SẢN
Thực hiện Hợp đồng Dịch vụ đấu giá tài sản số 2609/2018/HĐDVĐG, ngày 26/09/2018 đã ký giữa Công ty TNHH Một thành viên Cho thuê Tài chính Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam và Công ty Cổ phần Đấu giá Thành An về việc tổ chức đấu giá tài sản.
Thông báo kết quả lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản
Thông báo kết quả lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản
Hà Nội, ngày 25 tháng 9 năm 2018 Kính gửi:  - Công ty cổ phần đấu giá Thành An                    -    Công ty cổ phần AUCTION HOUSE – HÀ NỘI
Thông báo về viêc lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản
Thông báo về viêc lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản
01 Xe ô tô Toyota Corolla Altis sản xuất năm 2008 xuất xứ Việt Nam.
Tuyển dụng tháng 6/2018
Tuyển dụng tháng 6/2018
THÔNG BÁO Về việc tuyển dụng cán bộ khách hàng năm 2018
Tuyển dụng tháng 5 năm 2018
Tuyển dụng tháng 5 năm 2018
THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG
Tuyển dụng tháng 4 năm 2018
Tuyển dụng tháng 4 năm 2018
Căn cứ vào nhu cầu nhân sự, Công ty Cho thuê tài chính Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam cần tuyển dụng cán bộ vào làm việc tại Trụ sở chính và Chi nhánh thành phố Hồ Chí Minh, cụ thể như sau:
back to top