VCBL - Tiên phong trong lĩnh vực Cho thuê Tài chính tại Việt Nam

Tọa đàm về hoạt động Cho thuê tài chính tại Việt Nam


Tọa đàm về hoạt động Cho thuê tài chính tại Việt Nam


Ngày 16/10/2017 tại thành phố Hồ Chí Minh, Hiệp Hội Cho thuê tài chính Việt Nam đã tổ chức buổi tọa đàm về hoạt động cho thuê tài chính.
Đại biểu đến dự tọa đàm có ông Nguyễn Minh Sáu, Chủ tịch Hiệp hội Cho thuê tài chính Việt Nam, Chủ tịch Hội đồng thành viên Công ty Cho thuê tài chính Vietcombank, ông Phạm Ngọc Long, Phó Chủ tịch Hiệp hội Cho thuê tài chính Việt Nam, Tổng Giám đốc Công ty Cho thuê tài chính Vietinbank, ông Cao Văn Uy, Tổng thư ký Hiệp hội, các ông, bà UV BCH Hiệp hội, Chủ tịch Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc (Giám đốc) và cán bộ chủ chốt của các Công ty Cho thuê tài chính hội viên của Hiệp hội.

 


Đây là một trong những chương trình tọa đàm có tính chất thường niên của Hiệp hội Cho thuê tài chính. Tọa đàm lần này tập trung thảo luận, bàn bạc nhiều chủ đề, nội dung nhận được sự quan tâm của các Công ty Cho thuê tài chính, bao gồm những vấn đề liên quan đến việc thực hiện Nghị định 39/2014/NĐ-CP ngày 07/05/2014 về hoạt động Cho thuê tài chính và công ty cho thuê tài chính; Việc cấp Giấy biên nhận giữ bản gốc Giấy đăng ký phương tiện giao thông đối với tài sản cho thuê tài chính và công tác tham gia góp ý xây dựng văn bản quy phạm pháp luật liên quan đến các tổ chức tín dụng phi ngân hàng.
Hiệp hội Cho thuê tài chính Việt Nam là tổ chức xã hội – nghề nghiệp được thành lập nhằm tập hợp, liên kết các hội viên hợp tác và hỗ trợ nhau có hiệu quả cao trong hoạt động cho thuê tài chính và các hoạt động kinh doanh, dịch vụ khác, tạo điều kiện cho các hội viên phát triển bình đẳng. Thành lập từ năm 2006, Hiệp hội Cho thuê tài chính là đơn vị đại diện, bảo vệ lợi ích hợp pháp cho hội viên, làm cầu nối giữa các công ty cho thuê tài chính và các cơ quan nhà nước, nhằm ổn định và phát triển lành mạnh, an toàn cho ngành cho thuê tài chính tại Việt Nam.

 

back to top