VCBL - Tiên phong trong lĩnh vực Cho thuê Tài chính tại Việt Nam

Tuyển dụng


VCBL-TUYEN-DUNG-THANG7-2017
VCBL-TUYEN-DUNG-THANG7-2017
THÔNG BÁO Căn cứ vào nhu cầu nhân sự, Công ty Cho thuê tài chính Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam cần tuyển dụng cán bộ vào làm việc tại Trụ sở chính và Chi nhánh thành phố Hồ Chí Minh, cụ thể như sau:
Vietcombank Leasing tuyển dụng tháng 10 2016
Vietcombank Leasing tuyển dụng tháng 10 2016
THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG Công ty Cho thuê tài chính Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam (Vietcombank Leasing) cần tuyển cán bộ làm việc tại Trụ sở chính Công ty và Chi nhánh TP Hồ Chí Minh cụ thể như sau:
back to top