VCBL - Tiên phong trong lĩnh vực Cho thuê Tài chính tại Việt Nam

Tuyển dụng


THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG THÁNG 11 2018
THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG THÁNG 11 2018
Căn cứ vào nhu cầu nhân sự, Công ty Cho thuê tài chính Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam cần tuyển dụng cán bộ vào làm việc tại Trụ sở chính và Chi nhánh thành phố Hồ Chí Minh, cụ thể như sau:
Tuyển dụng tháng 6/2018
Tuyển dụng tháng 6/2018
THÔNG BÁO Về việc tuyển dụng cán bộ khách hàng năm 2018
Tuyển dụng tháng 5 năm 2018
Tuyển dụng tháng 5 năm 2018
THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG
Tuyển dụng tháng 4 năm 2018
Tuyển dụng tháng 4 năm 2018
Căn cứ vào nhu cầu nhân sự, Công ty Cho thuê tài chính Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam cần tuyển dụng cán bộ vào làm việc tại Trụ sở chính và Chi nhánh thành phố Hồ Chí Minh, cụ thể như sau:
VCBL TUYỂN DỤNG THÁNG 7 NĂM 2017
VCBL TUYỂN DỤNG THÁNG 7 NĂM 2017
THÔNG BÁO Căn cứ vào nhu cầu nhân sự, Công ty Cho thuê tài chính Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam cần tuyển dụng cán bộ vào làm việc tại Trụ sở chính và Chi nhánh thành phố Hồ Chí Minh, cụ thể như sau:
Vietcombank Leasing tuyển dụng tháng 10 2016
Vietcombank Leasing tuyển dụng tháng 10 2016
THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG Công ty Cho thuê tài chính Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam (Vietcombank Leasing) cần tuyển cán bộ làm việc tại Trụ sở chính Công ty và Chi nhánh TP Hồ Chí Minh cụ thể như sau:
12
back to top