VCBL - Tiên phong trong lĩnh vực Cho thuê Tài chính tại Việt Nam

VCBL GIẢM LÃI SUẤT CHO THUÊ TÀI CHÍNH HỖ TRỢ KHÁCH HÀNG BỊ ẢNH HƯỞNG BỞI ĐẠI DỊCH COVIDVCBL GIẢM LÃI SUẤT CHO THUÊ TÀI CHÍNH HỖ TRỢ KHÁCH HÀNG BỊ ẢNH HƯỞNG BỞI ĐẠI DỊCH COVID
Từ năm 2020, cùng với Vietcombank, VCBL đã triển khai nhiều chương trình giảm lãi suất để hỗ trợ các doanh nghiệp bị ảnh hưởng bởi dịch Covid 19.
Trước tình hình dịch Covid 19 diễn biến phức tạp tại nhiều địa phương, nhằm tiếp tục hỗ trợ khách hàng thuê tài chính, VCBL quyết định giảm lãi suất cho thuê tài chính đối với tất cả các khách hàng trong thời gian từ 01/09/2021-31/12/2021, cụ thể:
1.    Đối với dư nợ hiện hữu bằng đồng Việt Nam:
-    Giảm lãi suất 1%/năm cho các khách hàng thuộc 09 ngành, lĩnh vực bị ảnh hưởng bởi dịch Covid 19;
-    Giảm lãi suất tới 1%/ năm đối với các khách hàng còn lại.
2.    Đối với dư nợ sẽ giải ngân
-    Giảm lãi suất từ 1%-2%/năm cho tất cả các khách hàng giải ngân bằng đồng Việt Nam lần đầu từ nay cho đến hết 31/12/2021.

Cùng với Vietcombank, đây là đợt giảm lãi lớn nhất của VCBL với quy mô tương đương 10% lợi nhuận hàng năm của VCBL. VCBL luôn mong muốn được đồng hành, chia sẻ khó khăn với khách hàng hàng, chung tay cùng cộng đồng vượt qua đại dịch Covid – 19.

back to top