VCBL - Tiên phong trong lĩnh vực Cho thuê Tài chính tại Việt Nam

VCBL tổ chức thành công Hội nghị Người lao động năm 2022

Sáng ngày 18/3/2021, Công ty Cho thuê tài chính Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam (VCBL) đã tổ chức thành công Hội nghị người lao động năm 2022
Tại Trụ sở chính (Hà Nội) và Chi nhánh TP. Hồ Chí Minh theo hình thức hội nghị trực tuyến qua MS Teams và các điểm cầu  tại Trụ sở chính và Chi nhánh Công ty.

Tham dự Hội nghị có ông Nguyễn Trung Hà – Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐTV Công ty; Ông Phan Dương - Giám đốc Công ty; ông Lưu Mạnh Hùng, Chủ tịch Công đoàn, Phó Giám đốc Công ty và toàn thể cán bộ, người lao động tại VCBL Trụ sở chính và chi nhánh TP. Hồ Chí Minh.Ông Nguyễn Trung Hà - Chủ tịch HĐTV Công ty VCBL phát biểu khai mạc Hội nghị

Hội nghị đã nghe Báo cáo hoạt động kinh doanh và tình hình thực hiện các chế độ, chính sách đối với người lao động năm 2021; Báo cáo hoạt động công đoàn và tình hình thực hiện thỏa ước lao động tập thể, hợp đồng lao động, nội quy lao động, an toàn vệ sinh lao động và quy chế dân chủ cơ sở năm 2021; Báo cáo hoạt động của Ban thanh tra nhân dân nhiệm kỳ 2021 – 2023.

Hội nghị đã phát huy quyền dân chủ của người lao động, tạo điều kiện để người lao động được tham gia ý kiến, quyết định và giám sát những vấn đề có liên quan đến quyền, lợi ích, nghĩa vụ và trách nhiệm của mình. Người lao động và người sử dụng lao động trực tiếp tham gia đối thoại, nhằm đảm bảo quyền lợi và thống nhất trong chỉ đạo điều hành.

Tại hội nghị, người lao động đã bầu ra Ban đại diện người lao động tham gia đối thoại định kỳ. Người lao động tại trụ sở chính và chi nhánh TP. HCM của Công ty cũng có những góp ý về việc thực hiện các chế độ, chính sách, việc triển khai các phong trào, hoạt động gắn với công tác chuyên môn. Ban lãnh đạo Công ty tiếp thu các ý kiến đóng góp, đồng thời phát động thi đua năm 2022 đến toàn thể người lao động theo hướng bám sát chỉ đạo của Vietcombank và đề ra các chương trình thi đua thiết thực, hiệu quả nhằm thực hiện tốt công tác kinh Doanh năm 2022.back to top