VCBL - Tiên phong trong lĩnh vực Cho thuê Tài chính tại Việt Nam

VCBL với hoạt động từ thiện tại Hà Tĩnh

Chứ đi mô rồi cũng nhớ về Hà tĩnh…” bài hát được phát ra từ đĩa CD trên chiếc ôtô Transit khiến con đường về huyện Vũ Quang như ngắn lại, khi đoàn xe của chúng tôi khởi hành từ sáng sớm mong sao kịp mang 100 suất quà gồm sách vở, màn mới, chăn bông mới và gạo thơm đến được với đồng bào vùng lũ.

back to top